Ge mi Zaman Olur ki An lar Erc mend Ekrem Talu T rk edebiyat nda kinci Me rutiyet ten sonra yazd daha ok mizah roman yk ve f kralar yla tan nm bir yazard r Kurtulu Sava y llar nda Evliya elebi slubuyla yazd ve

 • Title: Geçmiş Zaman Olur ki - Anılar
 • Author: Ercüment Ekrem Talû
 • ISBN: 9789758988198
 • Page: 208
 • Format: Paperback
 • Erc mend Ekrem Talu 1888 1956 , T rk edebiyat nda kinci Me rutiyet 1908 ten sonra yazd daha ok mizah roman, yk ve f kralar yla tan nm bir yazard r Kurtulu Sava y llar nda Evliya elebi slubuyla yazd ve o y llar n toplumsal ya am ndan, bas n evresinden ve sava ortam ndan kesitler sunan Evliy y Cedid ve Zeyl Evliya y Cedid adl eserlerindeki f kralaErc mend Ekrem Talu 1888 1956 , T rk edebiyat nda kinci Me rutiyet 1908 ten sonra yazd daha ok mizah roman, yk ve f kralar yla tan nm bir yazard r Kurtulu Sava y llar nda Evliya elebi slubuyla yazd ve o y llar n toplumsal ya am ndan, bas n evresinden ve sava ortam ndan kesitler sunan Evliy y Cedid ve Zeyl Evliya y Cedid adl eserlerindeki f kralar da nemli kitaplar aras ndad r Roman ve yk lerinde izdi i Me hedi ve Torik Necmi tiplemeleriyle tan nm t r.Talu, ya ad y llar itibariyle Me rutiyet, M tareke, Kurtulu Sava ve Cumhuriyet gibi T rk tarihinde ok nemli ayr d neme tan kl k etmi tir T rk edebiyat n n nl bir air yazar ve d neminin de tan nm devlet adamlar ndan Recaizade Mahmut Ekrem in o lu olmas , g zlemlerine ve an lar na ayr bir nem katar Yazar, s reli yay nlarda da n k olarak kalm pek ok an kaleme alm t r Bu an lar, hem eski stanbul u, stanbul daki g nl k ya am , gelenek ve g renekleri, e itli mek nlar ve ki ileri kapsamas , e itli air ve edebiyat lar m zla ilgili zel bilgileri i ermesi bak m ndan toplumsal, tarihsel ve edeb bir de ere sahiptir.

  • [PDF] ↠ Free Download ↠ Geçmiş Zaman Olur ki - Anılar : by Ercüment Ekrem Talû í
   208 Ercüment Ekrem Talû
  • thumbnail Title: [PDF] ↠ Free Download ↠ Geçmiş Zaman Olur ki - Anılar : by Ercüment Ekrem Talû í
   Posted by:Ercüment Ekrem Talû
   Published :2018-06-11T21:27:52+00:00

  One thought on “Geçmiş Zaman Olur ki - Anılar”

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *